Sara Verstuyft

Zaakvoerster / Osteopaat B. Sc. Ost. - M.B.V.B.O.
Sara

Sara Verstuyft

Zaakvoerster / Osteopaat B. Sc. Ost. - M.B.V.B.O.

Na het afronden van haar studies middelbaar onderwijs in 2010 ving Sara onmiddellijk aan met de fulltime opleiding osteopathie aan de International Academy of Osteopathie (IAO) te Gent. In 2014 behaalde ze het diploma B.Sc. (Hons) Ost. en engageerde ze zich om voltijds professioneel actief te zijn binnen de Groepspraktijk Barrix-Segers.

Haar verschillende jaren van dagelijkse inzet en zin voor ondernemerschap hebben er in juli 2018 toe geleid dat Sara samen met David Barrix en zijn vrouw Greet Segers medevennoot werd binnen de Groepspraktijk Barrix-Segers.

Net zoals David plaatst Sara mede haar schouders onder het begeleiden van jonge voetbaltalentjes en andere sporters. Verder hecht ze zoals alle collega’s binnen de Groepsprakrijk Barrix-Segers veel belang aan een nauwe samenwerking met andere (para-) medici waarbij de patiënt centraal staat.

David

David Barrix

Zaakvoerder
Osteopaat M. Sc. Ost. - M.B.V.B.O.
Greet

Greet Segers

Zaakvoerster
Kinderkinesitherapeute (Bobath)
Ellen

Ellen Watson

Osteopaat B. Sc. Ost. - M.B.V.B.O.
Fred

Fred Lessire

Osteopaat D.O. - M.B.V.B.O.