06 kopie

Sara Verstuyft

Zaakvoerster / Osteopaat B. Sc. Ost. - M.B.V.B.O.

Na het afronden van haar studies middelbaar onderwijs in 2010 ving Sara onmiddellijk aan met de fulltime opleiding osteopathie aan de International Academy of Osteopathie (IAO) te Gent. In 2014 behaalde ze het diploma B.Sc. (Hons) Ost. en engageerde ze zich om voltijds professioneel actief te zijn binnen de Groepspraktijk Barrix-Segers.

Haar verschillende jaren van dagelijkse inzet en zin voor ondernemerschap hebben er in juli 2018 toe geleid dat Sara samen met David Barrix en zijn vrouw Greet Segers medevennoot werd binnen de Groepspraktijk Barrix-Segers.

Net zoals David heeft Sara een affiniteit voor de sportende patiënt en plaatste ze mede haar schouders onder het begeleiden van jonge voetbaltalentjes aan de Samba voetbalschool. Verder hecht ze zoals alle collega’s binnen de Groepsprakrijk Barrix-Segers veel belang aan een nauwe samenwerking met andere (para-) medici waarbij de patiënt centraal staat.

010 kopie

David Barrix

Zaakvoerder
Osteopaat M. Sc. Ost. - M.B.V.B.O.
Greet

Greet Segers

Zaakvoerster
Kinderkinesitherapeute (Bobath)
01 kopie

Michiel Mens

Osteopaat M. Sc. Ost. - M.B.V.B.O.
05 kopie

Joy Gonsaeles

Osteopaat M. Sc. Ost. - M.B.V.B.O.
02 kopie

Victoria Van Elst

Osteopaat M. Sc. Ost. - M.B.V.O