Kinderosteopathie

De benadering van baby’s en jonge kinderen verschilt grondig in vergelijking met deze bij volwassen personen.

De benadering van baby’s en jonge kinderen verschilt grondig in vergelijking met deze bij volwassen personen. Ook hier zal er allereerst een uitgebreide anamnese plaats vinden waarbij er vragen worden gesteld over o.a.

  • het eetpatroon
  • het slaappatroon
  • gewichtstoename
  • toename in lengte/ groei
  • huilgedrag
  • aanwezigheid van een eventuele voorkeurszijde
  • prematuriteit
  • verloop van zwangerschap en bevalling

In tweede instantie zal de (psycho-) motorische leeftijd van het kindje geëvalueerd worden. Naast een evaluatie van de reflexen wordt ook nagegaan wat het kindje reeds kan in de verschillende houdingen volgens de betreffende leeftijd, rekening houdend met zijn/haar ontwikkelingscurve.

Verder wordt er eveneens aandacht besteed aan het algemeen fysiek voorkomen, de algemene lichaamstonus, alertheid, grijpgedrag, … In een aantal gevallen is het mogelijk dat een patiëntje doorverwezen dient te worden naar de pediater/ huisarts.

De osteopatische behandeling is er voornamelijk op gericht om de globale ontwikkeling van het kind te ondersteunen en stimuleren. Hierbij worden steeds zachte technieken gebruikt waarvan manipulaties (“kraken”) geen deel uitmaken.

Vaak wordt tevens de brug geslagen naar andere (para)medische disciplines. Het is van essentieel belang dat ook de ouders betrokken worden in de therapie en dagdagelijkse benadering van hun kind teneinde een optimaal rendement van de behandeling te bekomen.